Những điều có thể làm từ chiếc quần jean cũ

Quần jean cũ, lỗi mốt, thủng lỗ chỗ và chẳng muốn mặc dù chỉ là ở nhà, thế thì cứ cắt ra và thế này thôi. ^^

 

Nguồn: http://www.duitang.com/people/mblog/41944201/detail/?next=41944471

Advertisements

Để lại bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s